ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ မွန်၊ ကရင်၊ တနင်္သာရီမှာရှိသည့် နေရပ်ပြန်ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက် Market Based Livelihood support activities များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် Baseline Assessment ပြုလုပ်ရန် National Consultant တစ်ဦးခေါ်နေပါတယ်။ National Consultant တစ်ဦးရှာဖွေနေပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက််အလက်များကို အောက်ပါလခ့်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ https://bit.ly/3o6nN0qback