ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ Consultant - Final Evaluation တစ်ဦးရှာဖွေနေပါသည်။ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရာထူးနေရာဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းနေရာ (၄) နေရာသို့ သွားရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက််အလက်များကို vacancy announcement လခ့်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားပါက ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။back