ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် GBV working group, Famers’ Organization Mohnyin နှင့် Myikyina Township Leadership Group တို့မှ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ GBV working group မှ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ ဘူတာရုံ၊ ကားကွင်း၊ ဈေးနှင့် လေဆိပ်များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်စတစ်ကာကမ်ပိန်းတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ ထုတ်ဝေထားသည့် IEC များကို အများပြည်သူအား မျှဝေပေးခဲ့ပါသည်။

 back