ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်နှင့် DCA NCA တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ Cartel Hotel တွင် Refresher Social Accountability and Good Governance workshop အား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊ မိုးကောင်း နှင့် မိုးညှင်းမြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှုးနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနများ၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊ မိုးကောင်းနှင့် မိုးညှင်းမြို့နယ်ရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၅) ဖွဲ့ တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ (၄၈) ဦးရှိခဲ့ပါသည်။ ပထမနေ့တွင် ပြီးခဲ့သည့် SAG ပွဲတွင် ရေးဆွဲထားခဲ့သော ပြည်သူ့ရေးရာ တာဝန်ခံယူမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား Governance ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား gender ရူထောင့်မှ သုံးသပ်ခြင်း၊ ဒုတိယနေ့တွင် နိုင်ငံတော်အဆင့် (NSPAW, MNCW, CEDAW and TWGs, MSDP) ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချူပ်မှုစနစ်တွင် လက်တွေ့သရုပ်ဖော်ခြင်းနှင့် gender ရူထောင့်မှသုံးသပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တတိယနေ့တွင် ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ နှင့်လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် တက်ရောက်သည့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြန်အလှန်လက်တွေ့သရုပ်ဖော်လေ့ကျင့်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ တက်ရောက်လာသည့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများတွေ့ဆုံကာ ဌာနဆိုင်ရာများ၏အခက်အခဲများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အခက်အခဲများ အချင်းချင်းမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

 back