မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျား၊မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုအတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီမံကိန်း၏ ဂျဲန်ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ စကားပြော ဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် Hotel Mandalay ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဖွင့်အမှာစကားအဖြစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ကျော်စိုးမှ ပြောကြားပေးခဲ့ပြီး ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ဒေါက်တာထက်ဝေဦးမှ စီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မူဝါဒရေးရာ ညိနှိုင်းရေးမှူး မမိုင်သီတာအေးကျော်မှ ပွဲကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသည် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှုရရှိစေရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆွေးနွေးထားသည့် ကိစ္စရပ်များကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒေသတွင်းရှိ ဌာနဆိုင်ရာများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများတောင်းခံခြင်း စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအား တက်ရောက်သူ ၃၆ ဦး (မ ၂၀၊ ကျား ၁၄၊ အခြား ၂) ရှိခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲအား ဥရောပသမ္မဂ္ဂမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။back