ဒါရိုက်တာ ဉာဏ်ကျယ်စေ၏ “My Life I don’t want” animated short film အားမိတ်ဆက်သည့် “To Our Lives We Want” ကမ်ပိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား မတ်လ ၆ ရက်နေ့ JCGV ကန်သာယာ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူမှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်အနေဖြင့် ကမ်ပိန်းတွင် ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံတို့ကို မျှဝေပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကမ်ပိန်းမှ ရရှိလာသောရံပုံငွေများကို ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် ထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအား စီစစ်ပြီး ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 back