၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးအား Gender Resource Center တွင် တက်ရောက်သူ ၁၃ ဦးနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းအဖွဲ့အား ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်း (၇) ခု၏ ပါဝင်မှုဖြင့် International Labor Organization မှစတင်ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည် တည်ထောင်ခဲ့ချိန်မှ စတင်၍ အစည်းအဝေးများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သုတေသန, ဥပဒေဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်နှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် လာမည့်နောက်ခြောက်လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် အချိန်စာရင်းတို့ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

 back