ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် လစဉ်အစည်းအဝေးအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Resource Center တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပက်သက်ပြီး တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် the Plan: Public Legal Aid Network မှ “Roadmap, National Land Law Content, and Subject Matters Gender as Cross-cutting Issue” အကြောင်းအား လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။back