ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် IDS Seminar Series "Religious inequalities in development: What about us?" တွင် ဆွေးနွေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ကာ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူနည်းစုအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေအား ဆန်းစစ်ခြင်းသည် ဘာ့ကြောင့်အရေးပါသလဲ?” ခေါင်းစဉ်အား အလေးထားတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲသည် Women’s Coalition Workshop ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး University of Sussex ၏ Institute of Development Studies တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။back