ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် Coalition for Religious Equality and Inclusive Development (CREID) မှ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည့် Women’s Coalition Workshop အား တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ အီဂျစ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီရတ်နှင့် နိုင်ဂျီးရီးယားတို့မှ ဧည့်သည် (၁၁) ဦးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ဒုတိယနေ့တွင် ဆရာမသည် အင်ကြင်းမေဟိန္ဒူအမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆရာမ ကက်သလင်းသိန်းနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖယ်ကျဉ်ခံထားရသော တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာ‌ရေး လူနည်းစုအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ လေးရက်တာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ ဂျဲန်ဒါနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖယ်ကျဉ်ထားမှုကြားရှိ ဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံများအကြား ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ထားသည့်တူညီမှုများ၊ ပံ့ပိုးကူညီပေးသူများနှင့် မိတ်ဖက်များသတ်မှတ်ပြီးသည့် သုတေသနအစီအစဉ်များကို မျှဝေခဲ့ကြပါသည်။back