ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်နှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကြား ဥရောပသမ္မဂ္ဂ မှ ပေးအပ်သော ရံပုံငွေ သဘောတူညီမှုစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားအား ဆူးလေရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်၌ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ရံပုံငွေ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၃ ဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၃ ဖွဲ့ နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၄ ဖွဲ့၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၅ ဖွဲ့ စုစုပေါင်း အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်း ၁၅ ဖွဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

 back