ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ လစဉ်အစည်းအဝေးအား ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Resource Center တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပက်သက်ပြီး တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် UNFPA မှ “PSEA Network” အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

 back