သုံးရက်တာ အစီရင်ခံစာရေးသားနည်းသင်တန်းအား ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်ရုံးခန်း၌ CU ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စွမ်းရည်ရှေ့ဆောင်မှ သင်တန်းဆရာများမှ သင်တန်းဖြစ်မြောက်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပြီး သင်တန်းသားများသည် အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကျိုးရှိမှုများ၊ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်း၊ ထိရောက်စွာရေးသားခြင်းနည်းလမ်းများ၊ စာရေးသားသူတစ်ဦး၏ တာဝန်များ၊ အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအား မြှင့်တင်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနည်းလမ်း၊ စုစည်းခြင်း၊ အချက်အလက်များအား တင်ပြခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုဆက်နွယ်မှုတို့အား လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပါသည်။

 back