ဂျဲန်ဒါအလေးပေးသော ဘတ်ဂျတ် (ရသုံးမှန်းခြေ)ဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ နှင့် ၂၄ ရက်နေ့များတွင် ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ဘားအံမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဂျဲန်ဒါအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလာစေရန်နှင့် ဂျဲန်ဒါအလေးပေးသော ဘတ်ဂျတ်အကြောင်းကို နားလည်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းဖြစ်မြောက်စေရန် Christian Aid, Oxfam နှင့် Trocaire တို့မှ ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းအား သင်တန်းသား ၁၂ ဦး (မ ၈၊ ကျား ၄) တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။back