"အမျိုးသမီးများ သာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆန်းစစ်ချက်" အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်နှင့် IDEA တို့ပူးပေါင်းကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်သူ ၂၄ ဦး (မ ၁၇၊ ကျား ၇) ရှိခဲ့ပါသည်။

 back