ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ( ဘေဂျင်း+ ၂၅ )ဒေသဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်လူမူအဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ် (Beijing+25 Regional CSO Forum ) သို့ ကျား၊ မ‌ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင် ဆရာမ ‌ကျော့ကျော့ခိုင်မှ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

 back