ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် ဂျဲန်ဒါ အလေးပေးသော ဘတ်ဂျက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ Royal Taunggyi ဟိုတယ်၌ ပြလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရှိ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း ၂၇ ဦး (ကျား ၇၊ မ ၂၀) ရှိခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်သူများသည် ဂျဲန်ဒါအယူအဆ၊ CEDAW၊ NSPAW နှင့် ဘတ်ဂျက်စက်ဝန်းတွင် ဂျဲန်ဒါဘတ်ဂျက်အား မည်သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းတို့ကို လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

 back