မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီ၏ အမျိုးသမီးများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (NSPAW) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေ့သည့် နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (NSPAW) အဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောနယ်ပယ်များတွင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး (၁၆) ရက်တာလှုပ်ရှားမှု အကြိုဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်နှင့် အတူနည်းပညာအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

 back