ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် အဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ တောင်ကြီးမြို့ရှိ လွှတ်တော်ရုံးဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကာ GEN ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများနှင့် စီမံကိန်းဒေသများတွင် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား တင်ပြခဲ့ပါသည်။ GEN အဖွဲ့သည် လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီးနှင့် ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်း ရယူခဲ့ပါသည်။

 back