ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်အကြမ်းဖက်မှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံ ရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)ချက်နှင့် ပူးတွဲ ကြေညာချက်ပါ ဦးစားပေးကဏ္ဍ (၆) ရပ်တို့အပေါ် အခြေတည်၍ ရေးဆွဲထားသော အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

 back