ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် ဂျဲန်ဒါ (Gender) အလေးပေးသော ဘတ်ဂျက် (ရသုံးမှန်းခြေ) ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၄) ရက်မှ (၅) ရက်အထိ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ဒုဥက္ကဌနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ပြည်တွင်းအကြံပေးတို့မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အား ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း ၂၆ ဦး (ကျား - ၂၂၊ မ - ၄ ဦိး) ရှိခဲ့ပါသည်။

 back