ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုသင်တန်းအား ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များ၊ CU ဝန်ထမ်းအတွက် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှ ၄ ရက်နေ့အထိ သုံးရက်ကြာ မလီယာဟိုတယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကို ဆရာဦးအောင်မျိုးမင်း (ဒါရိုက်တာ၊ ညီမျှခြင်းမြန်မာ)မှ ဦးဆောင်၍ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု၏ အယူအဆနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပါအဝင် အောင်မြင်သော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက် မည်သို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမည် စသည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတွင် ပါဝင်သည့် မတူညီသောအကြောင်းအရာများကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ သရုပ်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းများမှတစ်ဆင့် မျှဝေပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းအား ကွန်ရက်အဖွဲ့ (၁၄) ဖွဲ့မှ တက်ရောက်သူ (၂၉) ဦး (ကျား ၄၊ မ ၂၅) တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသုံးရက်တာကာလတွင် တက်ရောက်သူများမှ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး စည်းရုံးလှုံ့ဆောင်မှုအတွက် အသုံးပြုရမည့် နည်းစနစ်များ၊ အဆင့်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်ရာတွင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်နည်းလမ်းများကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပါသည်။

 back