ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမ ျှရေးကွန်ရက်နှင့် DCA NCA တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမ ျှမှုရှိရန်အတွက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီမံကိန်းမှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမ ျှရေးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပါဝင်လာပြီး အဆိုပြုလွှာအောင်မြင်သော အဖွဲ့အစည်းများအား ရံပုံငွေနှင့်ပတ်သတ်သော (ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ ငွေကြေးစာရင်းများဆိုင်ရာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ထင်သာမြင်သာရှိစေရန် လိုဂိုများအသုံးပြုမှု၊ ဝယ်ခြမ်းရေးမူဝါဒနှင့် ရုံးတွင်းထိန်းသိမ်းခြင်း) ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ ရှင်းလင်းသေချာစွာသိရှိစေရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ နှင့် ၂၇ ရက်နေ့များတွင် ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၌ (၂) ရက်တာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ စီမံကိန်းဝင်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်လေးခုအနက် ရှမ်းပြည်နယ်မှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၇) ဖွဲ့၊ ကချင်ပြည်နယ်မှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၉) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးစီ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။back