ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသော Member Assembly အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ နှင့် ၂၀ ရက်နေ့များတွင် မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ Golden Bliss Resort တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Member Assembly ၏ ဒုတိယနေ့တွင် ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင်များအား Member Mapping နှင့် Member Capacity Need Assessment နှင့်စပ်လျဉ်း အသိပေးပြီး Resource Center အတွင်း ကျင့်သုံးမည့် စည်းမျဉ်းများ နှင့် ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များအား တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် ကွန်ရက် အတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ရုံး၏ လုပ်ငန်းများအား တင်ပြဆွေးနွေးကာ ကွန်ရက်အတွင်း ပိုမို ကောင်းမွန်စွာနားလည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် သရုပ်ဖော် ပြိုင်ပွဲအား အုပ်စု(၄)စု ဖြင့်ကျင်းပခဲ့ရာ ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံးမှ ဝန်ထမ်းများမှ ဖျော်ဖြေမှုရသ စုံလင်စွာဖြင့် အသင်းအဖွဲ့အလိုက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါသည်။ Member Assembly ကျင်းပသော ၂ရက်တာ ကာလအတွင်း ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံး၏ ဝန်ထမ်းများ အတူတကွ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ အတူတကွ ဆော့ကစားခြင်း ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့် တန်ဖိုးရှိသော အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ခံစားမိပြီး အဖွဲ့ဝင်များလည်း ထို့အတူ ခံစားရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

 

 back