ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ GEN-CU ဝန်ထမ်းများနှင့် လူမှှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း (၁၀) ဦးသည် GEN-EU project မှ ပံ့ပိုးကူညီမှှုဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၉ ရက်နေ့အထိ လေ့လာရေးခရီးစဉ်အဖြစ် India, Ahmedabad မြို့ရှိ Self Employed Women’s Association (SEWA) အဖွဲ့မှ ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသဖြင့် သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ SEWA အဖွဲ့သည် အမီဒါဘတ်မြို့ရှိ စာမသင်ကြားခဲ့ရသော၊ ဆင်းရဲသော အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ ဘဝတိုးတက်လာစေရန်အတွက် အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၇) သိန်းကျော်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုအဖွဲ့ကြီးမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးကို ဦးတည်သော အသက်မွေးခြင်း နည်းပညာများ၊ SEWA ဘဏ်စနစ်များ၊ မိုဘိုင်း နည်းပညာအသုံးပြုပြီး ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းပညာများ စသောလုပ်ငန်းများကို လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

 

 

 back