သတင်းလွှာ

Monthly newsletters 2019

26 views 2020-01-09

မင်္ဂလာပါ…

၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာအတွက် သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ ဒီီီီီဇင်ဘာလထဲဲဲဲဲမှာ ၁၆ ရက်််တာ လှုပ်ရှားမှုကို အခမ်းအနားများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အများပြည်သူတို့၏ ပါဝင်မှု... ဆက်ဖတ်ရန်.


Monthly newsletters 2019 b

5 views 2019-12-12

Mingalarbar!

Welcome to the November 2019 Edition of the GEN Monthly Newsletter! 16 Days of Activism has started in November and GEN and its members are busy with the campaign. This year, 16 Days of Activism events will be held in Nay Pyi Taw and Yangon and everyone... ဆက်ဖတ်ရန်.


Monthly newsletters 2019

59 views 2019-05-28

Mingalarbar!

           

Welcome to the May 2019 Edition of the GEN Monthly Newsletter! A month has passed again and May was such a productive month. A lot of workshops and events were organised and the call for proposal for EU ... ဆက်ဖတ်ရန်.


Monthly newsletters 2019 april banner

91 views 2019-04-25

Mingalarbar!       

Welcome to the April 2019 Edition of the GEN Monthly Newsletter! Padauk flower which is a symbol of Thingyan festival in Myanmar bloomed and everyone enjoyed the w... ဆက်ဖတ်ရန်.


Monthly newsletters 2019

69 views 2019-04-01

Mingalarbar!

Welcome to the March 2019 Edition of the GEN Monthly Newsletter! The International Women’s Day event was held on 9th March at Mahar Bandula park and it was such a successful event. Uni... ဆက်ဖတ်ရန်.


Monthly newsletters 2019 1

173 views 2019-02-21

Mingalarbar!  

Welcome to the January 2019 Edition of the GEN Monthly Newsletter! A new year has just begun and we hope this year brings you joy and happiness. At GEN, everyone is back from the holidays and ready start ... ဆက်ဖတ်ရန်.