အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားရန် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်အား အကျိုးအမြတ်မယူသည့်၊ ဘက်မလိုက်သည့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ရက်များနှင့်
ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအား ပေးအပ်ထားပါသည်။ဘာကြောင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သင့်သလဲ ?  • ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လစဉ်အစည်းဝေးတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း
  • ကျွန်ုပ်တို့၏ လစဉ်သတင်းလွှာနှင့် အပတ်စဉ် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှုများအား ရရှိခြင်
  • ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်နေသော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု ကမ်ပိန်းများနှင့် ပဏာမခြေလှမ်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း
  • သင်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာတို့အား အခြေခံလူထုနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး သင်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာတို့အား အခြေခံလူထုနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအဆင့်တို့တွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေးကို မြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
  • အရင်းအမြစ်များ၊ ထုတ်ဝေမှုများ၊ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ အခွင့်အလမ်းများအား ရရှိခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးအား အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။

 

အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဘယ်လိုလျှောက်ထားနိုင်သလဲ?အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားလိုသော အဖွဲ့အစည်းများ (INGO & NGO/CSO) များသည် 

  • ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားသော GEN Membership Application Form
  • အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း

အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားလိုသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများသည်

  • ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားသော GEN Membership Application Form
  •  လျှောက်ထားသူ၏ CV သို့မဟုတ် Resume

 

အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ရန် အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို GEN.MYANMAR@GMAIL.COM သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ကာ လျှောက်ထားနိုင်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံးသို့လည်း လာရောက်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ အဖွဲ့ဝင်အသစ်မဖြစ်ခင်တွင် ပဲ့ကိုင်ကော်မတီမှ လျှောက်လွှာများကို ဆန်းစစ်ကာ အတည်ပြုထောက်ခံပေးပါသည်။

 

ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ မိတ်ဆွေများ

 

အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ မိတ်ဆွေများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ ဦးစီးသော လုပ်ငန်းအဖွဲ့များတွင် ပါဝင်နိုင်သော်လည်း လစဉ်အစည်းအဝေးများတွင်ကား မပါဝင်နိုင်သလို မဲပေးနိုင်ခွင့်လည်း မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသော သတင်းအသစ်များနှင့် အခမ်းအနားဖိတ်စာများအား ရရှိနိုင်ပါသည်။

GEN APPLICATION FORM

application_form.zip

Download
GEN CRIETIA FORM (eng)

crietia_form.pdf

Download
GEN CRIETIA FORM (MYN)

crietia_form.pdf

Download