ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတိုင်

မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကဏ္ဍတိုင်း၊ အလွှာတိုင်းမှာ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုရှိရန်၊ လူ့အခွင့်အရေးသည် လေးစားခံရပြီး လူတိုင်းလူတိုင်း တူညီသော အခွင့်အရေးရရှိကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ရန်နှင့် အကြမ်းဖက်မှုများမှ ကင်းစင်ကာ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်နိုင်သည့် လူ့ဘောင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရန် ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်များ


မြန်မာနိုင်ငံရှိ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ စနစ်များ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့် အလေ့အကျင့်များအား ကျား၊ မ တန်းတူညီမ ျှရေးနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာဆိုင်ရာ တရားမ ျှတမှုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။

နောက်ခံသမိုင်း

၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ GEN နှင့် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများသည် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် တိုးတက်မှုများအား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ သက်သေသက်ကာယများအား အားဖြည့်တင်ပြခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား၊ မ တန်းတူမညီမျှရးနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းအား ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နာဂစ်အပ...

အသေးစိတ်ဖတ်ရန်
လက်ရှိ အလှူရှင်များ

လုပ်ငန်းအဖွဲ့


ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ စိတ်ဝင်စားသူများဖြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုစီ၏ သဘာပတိအား ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များမှ ရွေးချယ်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ သဘာဝမှာ ပုံမှန်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အထူးကိစ္စအတွက် သီးခြားဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ရှိပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြဿနာရပ်များ လေ့လာဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သက်သေများအား အခြေပြုကာ ဆန်းသစ်သော ကမ်ပိန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေးအတွက် ကျင်းပကြသော နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့နှင့် ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု အစရှိသည်တို့ကို စီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လည်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့များဖွဲ့ကာ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။